Kostnadsbesparende

•Målrettet innsats gir lavere fravær

•Lavere forsikringskostnader, færre innmeldte saker

•Tidsbesparende

Kontroll risikoutsatte grupper (RUG)

•AMRA hjelper deg enkelt å identifisere RUG, og hvor tiltak bør prioriteres

•Bedre og enklere oversikt over risiko, lokasjon og yrkesgrupper

Regelverkskrav

•Myndighetskrav: Fra kartlegging til tiltak

•AMRA hjelper deg med å innfri dokumentasjonskrav i henhold til gjeldende regelverk, og gir en enkel oversikt over hvor tiltak er nødvendig